Informàtica

Desenvolupar projectes pràctics relacionats amb  la informàtica i les diferents assignatures és una eina per entendre d’una manera experimental com funcionen les coses. D’aquesta manera la tecnologia incorpora l’aplicació dels conceptes relacionats amb la ciència i la tècnica.

2013-10-31 10.47.28 OKbn

2013-10-31 10.45.34 OKbn

2013-02-15 10.31.37 OKbn