Hípica

Activitat en la que es posa de manifest el control sobre els impulsos, la resposta espontània davant situacions no anticipades, els reflexos, l’equilibri l’empatia amb el cavall.

IMG_3201-OKbn

2896-OKbn

2892-OKbn