Expressió dinàmica

Espai per gaudir del moviment. Treballem la coordinació i les habilitats motrius generals amb exercicis senzills. Incidim en la relaxació, la relació social i la comunicació. Potenciem l’espontaneïtat.