Sortides i Excursions

Tenint en compte que tots els alumnes – pacients que atenem tenen veritables problemes en la relació amb els altres i el funcionament social, un primer objectiu del nostre projecte és el coneixement per part dels nens i adolescents d’una xarxa d’equipaments i llocs d’oci i trobada i un segon objectiu és la creació i manteniment del llaç social. Aquests dos objectius es treballen específicament, entre d’altres activitats, en les sortides i excursions.

DCIM100MEDIA

DCIM100MEDIA

IMG_5145 OK COSMOCAIXAbn