Electrònica

Desenvolupar projectes pràctics relacionats amb l’electrònica ajuda a entendre d’una manera experimental com funcionen les coses. La tecnologia incorpora l’aplicació dels conceptes relacionats amb la ciència i la tècnica.