Equip

D'atenció integral en salut mental, clínica i socioeducativa

slider_05

L’Equip del Centre és interdisciplinari d’atenció integral amb: metge psiquiatra, psicòlegs clínics, psicopedagogs, pedagogs, mestres especialitzats, terapeuta ocupacional, logopedes, psicomotricistes, educadors socials i personal d’administració i serveis que fan un treball Interdisciplinari i es coordinen amb els diferents professionals dels serveis externs que intervenen, a fi de teixir una xarxa que faci possible l’Atenció Integral d’aquests alumnes-pacients.

Direcció

Daniel de León.
Director, Pedagog terapeuta.

Gerència

Cristina Prstojevich.

Àrea Clínica

Montserrat Puig.
Coordinadora de l’Àrea.
Metge Psiquiatra.
Psicoanalista.

Rocío García.
Metge Psiquiatra.

Neus Carbonell.
Psicòloga.
Psicoanalista.

Pau Borrat.
Psicòleg.

Adrián Galati.
Musicoterapeuta

Secretaria i Administració

Natalia De León.

Marta Zapater.

Sara Prat.

Departament tècnic

Vicenç Peguero.

Centre de Día

Àrea Sociopedagògica:

Docents i tècnics:Isabel Alujas.
Psicòloga.
Coordinadora del Centre de Dia.

Elena Lobato.
Psicòloga.

Elisabeth Casugas.
Mestra d’Educació Especial.

Dina Albareda.
Mestra d’Educació Especial.
Psicopedagoga.

Gemma Barnés.
Mestra d’Educació Especial.
Especialista en SAAC. Logopeda.

Sílvia González.
Mestra d’Educació Especial.

Fernanda Pallás.
Pedagoga.
Logopeda.

Lorena Dalmau.
Logopeda.

Educadors:

Alex Romero.
Terapeuta Ocupacional.

Laura Irastorza.
Educadora Social.

Marta Escoin.
Pedagoga.

UME

Àrea Sociopedagògica:

Docents i tècnics:
Mariano Franco.
Cap d’Estudis.
Psicòleg.
Psicopedagog.

Sergi Izquierdo.
Mestre d’Educació Especial.
Tècnic en Inserció Laboral.

Pilar Peña.
Mestra d’Educació Especial.

Julià Sánchez.
Mestre d’Educació Especial.
Psicopedagog.

Cristina Domínguez.
Psicòloga.

José María Romero.
Mestre d’Educació Especial.

Ariadna Solsona.
Mestra d’Educació Especial.

Pol Muñoz.
Mestre d’Educació Especial.

Educadors:

Alejandro Buzzoni.
Sotsdirector.
Psicòleg.

Eneritz Olaiz.
Psicòloga.

Daniel González.
Integrador Social.

Sergi Martínez.
Terapeuta Ocupacional.
Fisioterapeuta.

Pol Budó.
Educador.

Back to Top