Equip

D'atenció integral en salut mental, clínica i socioeducativa

slider_05

L’Equip del Centre és interdisciplinari d’atenció integral amb: metge psiquiatra, psicòlegs clínics, psicopedagogs, pedagogs, mestres especialitzats, terapeuta ocupacional i fisioterapeuta, logopedes, musicoterapeuta, educadors socials i personal d’administració i serveis que fan un treball Interdisciplinari i es coordinen amb els diferents professionals dels serveis externs que intervenen, a fi de teixir una xarxa que faci possible l’Atenció Integral d’aquests alumnes-pacients.

Titularitat de l’Associació Centre L’Alba

Daniel de León.
Fundador i ex-director, Pedagog terapeuta.
Cristina Prstojevich.
Fundadora i gerent.

Gerència

Cristina Prstojevich.

Natalia de León.
Adjunta a Gerència.

Direcció

Alejandro Buzzoni.
Director.
Psicòleg.

Àrea Clínica

Rut Sonnabend.
Coordinadora de l’Àrea clínica.
Psicòloga clínica.

Rocío García.
Metge Psiquiatra.

Pau Borrat.
Psicòleg.

Anna Sedano.
Psicòloga sanitaria.
Psicoterapeuta.

Secretaria i Administració

Sara Prat.

Marta Zapater.

Departament tècnic

Vicenç Peguero.

Centre de Día

Àrea Sociopedagògica:

Docents i tècnics:Isabel Alujas.
Psicòloga.

Pol Muñoz.
Mestre d’Educació Especial.

Elisabeth Casugas.
Mestra d’Educació Especial.

Dina Albareda.
Mestra d’Educació Especial.
Psicopedagoga.
Coordinadora del Centre de Dia.

Sílvia González.
Mestra d’Educació Especial.
Coordinadora del Centre de Dia.

Fernanda Pallás.
Pedagoga.
Logopeda.

Eva Tió.
Logopeda.

Educadors:

Laura Irastorza.
Educadora Social.

Marta Escoin.
Pedagoga.

Margherita Sgobbi.
Integradora Social.

Musicoteràpia:
Paola Pastor.
Musicoterapeuta.

UME

Àrea Sociopedagògica:

Docents i tècnics:
Julià Sánchez.
Cap d’Estudis.
Mestre d’Educació Especial.
Psicopedagog.

Sergi Izquierdo.
Mestre d’Educació Especial.
Tècnic en Inserció Laboral.

Pilar Peña.
Mestra d’Educació Especial.

Elena Lobato.
Mestra d’Educació Especial.
Psicòloga.

Cristina Domínguez.
Psicòloga.

José María Romero.
Mestre d’Educació Especial.

Ariadna Muñoz.
Mestra d’Educació Especial.

Pol Budó.
Mestre d’Educació Especial.

Educadors:

Albert López.
Sotsdirector.
Psicòleg.

Eneritz Olaiz.
Psicòloga.

Daniel González.
Integrador Social.

Sergi Martínez.
Terapeuta Ocupacional.
Fisioterapeuta.

Alex Romero.
Terapeuta Ocupacional.

Musicoteràpia:
Adrián Galati.
Musicoterapeuta.

Back to Top