PREINSCRIPCIÓ curs 2024-25

A partir del dia 6 de març, està obert el període de preinscripcions per al curs 2024-25

La sol·licitud per a la preinscripció en ensenyaments obligatoris en centres d’educació especial per al curs 2024-25 es farà de forma telemàtica i no caldrà desplaçar-se al centre per presentar-la.

Podeu entrar al següent enllaç del Consorci d’Educació de Barcelona per realitzar la preinscripció, seleccionant l’opció PREINSCRIPCIÓ A CENTRES D’EDUCACIÓ ESPECIAL (CEE):

Enllaç a la preinscripció

Al mateix portal web també trobareu apartats de Preguntes Freqüents, i On us podeu informar per resoldre els vostres dubtes.

Les famílies podeu rebre suport per fer la preinscripció a través de les Oficines d’escolarització.


Preinscripció a centres d’educació especial

sol·licitud de preinscripció    consulta les preguntes més freqüents

La sol·licitud per a la preinscripció als ensenyaments obligatoris en centres d’educació especial es farà de forma telemàtica a través d’un formulari en línia i no caldrà desplaçar-se al centre per presentar-la.

Habilitem aquest espai de consulta per poder-vos anar donant informació sobre el procés, periòdicament.

1. OFERTA DE PLACES (DISPONIBLE EL PROPER 5 DE MARÇ)

El proper 5 de març farem la publicació de les places vacants en oferta inicial als centres d’educació especial. Aquesta oferta inicial és orientativa i pot ser modificada en l’oferta final en els termes que estableix la resolució anual sobre preinscripció i matrícula que publica el Departament d’Ensenyament i que podeu consultar a l’espai de normativa.

2. CALENDARI

  • Presentació de sol·licituds: del 6 al 20 de març de 2024. S’acceptaran sol·licituds fora de termini fins al 22 d’abril de 2024. Cal tenir en compte que en el moment de fer les assignacions seran prioritàries les sol·licituds realitzades en el termini de presentació respecte a les rebudes fora de termini.
  • Llistat de sol·licituds validades: 25 d’abril de 2024. Les famílies podran consultar en el centre triat en primera opció si la seva sol·licitud ha estat validada –la presència en aquest llistat no implica que l’alumne/a hagi estat assignat, sinó que la seva sol·licitud és correcta i es tindrà en compte a l’hora de fer les assignacions segons els criteris establerts per la normativa-.
  • Llistat d’alumat admès: 24 de maig de 2024. Les famílies podran consultar l’assignació en el centre triat en primera opció i, també, en el llistat anonimitzat que es publicarà en aquest mateix espai.
  • Període de reclamacions a la plaça assignada: del 24 i fins al 31 de maig de 2024.
  • Matrícula: recordeu que un cop assignada la plaça, cal formalitzar al matrícula en el propi centre d’educació especial entre els dies 18 al 26 de juny de 2024.

3. PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

El termini previst per presentar les sol·licituds de preinscripció als ensenyaments obligatoris en centres d’educació especial a la ciutat de Barcelona és del 6 al 20 de març de 2024. S’acceptaran sol·licituds fora de termini fins al 22 d’abril de 2024.

La sol·licitud s’ha de realitzar mitjançant aquest formulari electrònic.

ATENCIÓ: les famílies residents fora de la ciutat de Barcelona no han d’omplir aquest formulari. Hauran d’adreçar-se al director/a dels serveis territorials del seu domicili perquè, d’acord amb el que estableix la normativa, ens enviï una proposta motivada a la Gerència del Consorci d’Educació junt amb l’avaluació psicopedagògica de l’EAP de la seva zona.

Podreu presentar el formulari electrònic de dues maneres:

  • Amb identificació digital (l’idCAT Mòbil, Cl@ve, DNI electrònic o l’idCAT Certificat). Recomanem que, en cas de disposar d’algun d’aquests sistemes d’identificació, utilitzeu aquesta opció.
  • Sense identificació digital. En aquest caldrà que ens adjunteu la documentació en el formulari.

Un cop finalitzada la sol·licitud, rebreu una comunicació de confirmació del tràmit.

4 .QUAN S’HA D’ESCOLARTIZAR UN ALUMNE EN UN CENTRE D’EDUCACIÓ ESPECIAL

El Decret 150/2017, de 17 d’octubre, de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu estableix que, únicament els alumnes amb discapacitats greus o severes que necessitin una elevada intensitat de suport educatiu i mesures curriculars, metodològiques, organitzatives o psicopedagògiques altament individualitzades poden ser escolaritzats en centres d’educació especial.

Les famílies i alumnat residents fora de Barcelona que requereixin l’escolarització en centres d’educació especial, s’hauran d’adreçar al director/a dels serveis territorials del seu domicili perquè enviï una proposta motivada a la Gerència del Consorci d’Educació, junt amb l’avaluació psicopedagògica de l’EAP de la seva zona.

5. LLISTAT DE SO·LICITUDS VALIDADES

El dia 25 d’abril de 2024, els centres d’educació especial disposaran d’un llistat amb les sol·licituds validades. Podeu contactar amb el centre triat en primera opció a la sol·licitud de preinscripció per obtenir més informació.

ATENCIÓ: aquest llistat només indica que la sol·licitud ha estat acceptada, no que l’alumne/a hagi estat assignat al centre!

6. LLLISTAT D’ALUMNAT ASSIGNAT

Publicació d’alumnat admès en centres d’educació especial: 24 de maig de 2024.

Els centres d’educació especial també disposaran d’un llistat amb les assignacions. Podeu contactar amb el centre triat en primera opció a la sol·licitud de preinscripció per obtenir més informació.

7. PRESENTACIÓ DE RECLAMACIONS

Les famílies que vulguin presentar una reclamació a la plaça assignada durant el procés de preinscripció poden fer-ho per via telemàtica a través del formulari de reclamacions (enllaç i terminis properament disponibles) del 24 i fins al 31 de maig de 2024.